Tag: ,

Tác Phong và trang phục khi thi Senmon

Kinh nghiệm khi thi Senmon

Hiện nay có rất nhiều học sinh quốc tế đang sinh sống học tập tại Nhật Bản trong đó có học sinh Việt Nam , điều này dẫn đến...