Tag: ,

Thẻ ngân hàng tại Nhật

Sống tại Nhật bạn không thể không có cho mình ít nhất 1 loại thẻ ngân hàng , bởi rất nhiều công việc đòi hỏi bạn phải có thẻ...